Skip to main content

Välkommen till oss på

Skorstensfejarmästarna Öst

Skorstensfejarmästarna Öst AB grundades 2015 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet, med inriktning på besiktningar av imkanaler, eldstäder och rökkanaler. Personalen som arbetar hos oss har en sammanlagd erfarenhet om nära 65 år inom sotningsbranschen.

Din lokala brandskyddskontrollant 

Här kommer du till oss som arbetar med brandskyddskontroller i Västervik. Våra kollegor som arbetar med sotning når du under kontorstid på 010 – 410 25 70.

Vår målsättning är att vi ska göra våra kunders fastigheter säkrare, energisnålare och miljövänligare genom att utföra brandskyddskontroller, rådgivning och kontroller inom eldstads, rök- och imkanals området. Vi ska för våra kunder förebygga brand och brandspridning, minska energiförbrukning och sänka miljöpåverkan genom:

  • Brandskyddskontroll (enligt Lag (2003:778 om skydd mot olyckor)
  • Installationsbesiktningar (enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

  • Statusbesiktningar

  • Ventilations arbete

  • Energi

  • Täthetsprovning av hus

  • Utbildning, egensotning – eldningsteknik

Certifierade

Skorstensfejarmästarna Öst AB är certifierade enligt Kvalitetssäkrings-systemet ISO 9001:2015 samt Miljöledningssystemet ISO 14001:2015.