Gångbrygga

Här kommer snart mera information om takbrygga (gångbrygga)

Avgifter

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. 

Relaterade dokument

Skorstensfejarmästarna Öst
Blåportsgatan 7
371 56 Karlskrona
Telefon 010-410 75 10 (07:00 - 16:00)
E-post info@skorstensfejare.com