Skip to main content

Taksäkerhet

Säkerheten på taket är av yttersta vik för oss. Det finns lagstadgade skyldigheter för en fastighetsägare att se till att fast anordningar finns på taket för att sotaren säkert ska kunna ta sig fram till skorstenen.

De olika anordningar som ska finnas listas nedan.

Markstege

Glidskydd

Takstege eller läktsteg

Takbrygga

Skorstensstege

Avgifter

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område.